خرید آنلاین فایل(دانلود تحقیق در موردتئوری های مدیریت دولتی)

در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با .دانلود تحقیق در موردتئوری های مدیریت دولتی.//دانلود تحقیق در موردتئوری های مدیریت دولتی|50526374|xmq50526374|

دنهارت<br>شهروندان عادی نیز مشتاق به مشارکت و سهیم شدن در امور اداره اند. اما شیوه های ما آنها را محدود کرده است و مردم را به جای شهروند، به منزله مصرف کننده یا مشتری دیده ایم. <br>رابرت و جانت دنهارت<br><br><br>مبانی نظری خدمات دولتی نوین<br>اشکالات مدیریت دولتی نوین منجر به ایجاد دیدگاه هایی شده که بر دموکراسی و شهروندمداری و مشارکت تمامی گروه ها در اداره جامعه تأکید می کنند.<br>خدمات دولتی و نوین تمرکز خود را بر نقش شهروندی شهروندان قرار می دهد<br>این رویکرد، ریشه در اداره امور عمومی نوین دارد.<br>مدیریت دولتی دارای مجموعه ای از ارزش های خاص خود نیز هست.<br>مبانی نظری خدمات دولتی نوین<br>در تقابل با شعار «دولت نباید پارو بزند بلکه باید هدایت کند»، این رویکرد بیان می کند که ما فراموش کرده ایم قایق متعلق به کیست.<br>حکومت متعلق به شهروندان است. لذا باید به موازات اجرای خط مشی های عمومی, توجه خود را بر خدمت به شهروندان و توانمند نمودن آنها معطوف کنیم.<br>مبانی نظری خدمات دولتی نوین<br>1. شهروندی دموکراتیک<br>تمرکز بر ظرفیت شهروندان برای تأثیرگذاری بر نظام سیاسی به جای نگاه صرفاً حقوقی به شهروندان.<br>شهروندان ورای منافع فردی خود در جهت منافع عمومی عمل می کنند.<br>این مستلزم دیدگاهی وسیع تر، بلندمدت، دانش نسبت به امور دولتی، احساس تعلق به جامعه، تعهد اخلاقی به آن و دغدغه نسبت به مسأله عمومی است.<br>مبانی نظری خدمات دولتی نوین<br>مجموعه این ویژگی ها را می توان «روحیه عمومی» خواند. یعنی منفعت طلبی عمومی که مستلزم دو ویژگی مهم «عشق ورزی (احساس همدلی)» و «وظیفه شناسی» است.<br>از طریق احساس همدلی، من خیر شما را خیر خودم می دانم. خیر جمعی را خیر خودم بدانم. پس از منافع فردی خودم در راستای آن حیر صرف نظر خواهم کرد.<br>اگر من به اصلی متعهد شوم که به هر دلیلی منوط به همکاری است به خاطر وظیفه شناسی، منافع فردی خود را کنار خواهم گذاشت.<br>شهروندی دموکراتیک مستلزم توجه و دغدغه برای منافع عمومی، آسایش کل جامعه، رعایت حقوق دیگران و احترام به آنها، تحمل تنوع عقاید اجتماعی و سیاسی و مذهبی، پذیرش تصمیمات جامعه ورای تمایلات شخصی خود، درک و معرفت در مورد تعهد فردی در دفاع و حفاظت از عموم مردم است.<br>شهروندان حکومت را اداره می کنند.<br>مبانی نظری خدمات دولتی نوین<br>2. مدل های جامعه مدنی و اجتماعی (مشارکتی)<br>وجود احساسی از زندگی اجتماعی و مشارکتی در سطوح گوناگون (از همسایه تا کار گروهی).<br>تمایل شهروندان به حضور فعال در اداره جامعه در قالب جامعه مدنی: گروه های حرفه ای، سازمان های داوطلبانه، کلیساها و مساجد و...<br>جامعه مدنی می تواند فاصله شهروندان را با حکومت کم کند و آنها را از غرق شدن در فضای شخصی بازدارد.<br>مبانی نظری خدمات دولتی نوین<br>جامعه هم نیازمند ارزش های مشترک و هم نیازمند تنوع افکار و عقاید است.<br>حفظ تنوع با فلسفه ای تکثرگرا، یعنی وجود فضایی باز برای وجود اختلاف عقیده، فرصت دادن به خرده فرهنگ ها<br>در کنار وجود ترتیباتی نهادی برای تعدیل کثرت گرایی یعنی شرایطی که گروه های متنوع همدیگر را بشناسند ائتلاف ببندند و با یکدیگر مذاکره کنند.<br>وجود نهادهای میانجی برای آماده کردن شرایط جهت کنش و اقدام شهروندان در نظام سیاسی. نهادهایی مانند گروه های و انجمن های حرفه های، سازمان های داوطلبانه و غیرانتفاعی، کلیساها و مساجد، نهادهای مدنی و واحدهای محلی.<br>مجموعه این گروه ها و انجمن ها یک «جامعه مدنی» را شکل می دهند که در آن افراد ماورای منافع شخصی شان و در جهت دغدغه های جامعه عمل می کنند.<br>ارتباط نزدیکتر رهبران سیاسی با شهروندان از طریق ابزراهای مختلف مانند فناوری اطلاعات تا نشست های حضوری.<br>مبانی نظری خدمات دولتی نوین<br>3. انسان گرایی سازمانی و اداره امور عمومی نوین<br>نقد شدید بر نگاه بوروکراتیک مدیریت دولتی سنتی و عدم توجه به شأن انسان.<br>تکیه بر اداره امور عمومی نوین و ارزش های برابری، اخلاق، مشارکت، پاسخگویی و رد تمرکز صرف بر کارایی.<br>مبانی نظری خدمات دولتی نوین<br>4. پست مدرنیسم<br>وجه مشترک اندیشه های پست مدرن، مخالفت با مدرنیسم و پیش فرض های آن است.<br>پست مدرنیسم دربرگیرنده مکاتبی اعم از نئومارکسیسم، نظریه انتقادی و فمینیسم است. همچنین بر نظریه نقد ادبی و زبان و نشانه شناسی نیز تأکید دارد.<br>پست مدرن ها با مفروضات مدرنیسم مخالف اند:<br>رد فرارروایت های جهان شمول<br>....نام فایل : تئوری های مدیریت دولتی


فرمت : .ppt


تعداد صفحه/اسلاید : 34


حجم : 1 مگابایتبسم الله الرحمن الرحیم
تئوری های مدیریت دولتیبنیاد فقه الاداره
خدمات دولتی نوین
دولت نباید همانند یک کسب و کار تجاری گردانده شود بلکه باید همانند یک دموکراسی اداره شود.مطالب دیگر:
📚مبانی نظری سکونتگاه های غیررسمی📚مبانی نظری سرمایه اجتماعی📚الگوها و نظریه های سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر ایجاد، حفظ و نابودی آن📚بررسی ویژگی ها و فرآیند شکل گیری اسکان غیر رسمی در ایران📚ویژگی ها و مشخصات عام سکونتگاه غیررسمی شهر ساری📚مبانی نظری اسکان غیر رسمی📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش 51 صفحه📚آموزش برنامه نویسی اندرورید استودیو📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین چابک 72 صفحه📚عناصر و شاخص های زنجیره تامین چابک و ارائه مدل های آن📚ریشه های پیدایش ویژگی های سکونتگاههای غیررسمی و پیامدهای شکلگیری آن📚پاورپوینت آشنایی با سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران📚ارزیابی سطح چابکی سازمان با روش BSC📚مبانی نظری ارزیابی سطح چابکی سازمان با روش BSC📚پروپوزال ارزیابی سطح چابکی سازمان با روش BSC📚پرسشنامه ارزیابی سطح چابکی سازمان با روش BSC📚شناخت ویژگی های محله ی افغان آباد جهت بهسازی و توانمندسازی محله با تکیه بر توانایی ها و امکانات ساکنین آن📚تحلیل و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی شهر قم📚پاورپوینت (اسلاید) اوراق منفعت📚پاورپوینت بررسی اوراق مشارکت رهنی به عنوان ابزاری نوین در تأمین مالی بانک ها📚ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با مدل یکپارچه سازی اراضی📚مبانی نظری ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با مدل یکپارچه سازی اراضی📚پروپوزال ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با مدل یکپارچه سازی اراضی📚پرسشنامه ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با مدل یکپارچه سازی اراضی📚علل تاثیرگذار بر حس تعلق مکانی ساکنین در سکونتگاههای رسمی و غیررسمی